Pitanja i odgovori

Transplantacija kose uglavnom zavisi od osobina vlasi koje se nalaze iznad dela potiljka. Kod pacijenata koji raspolažu sa odgavarajućom količinom i kvalitetom kose na delu iznad potiljka (donorska površina odakle se dobivaju vlasi za presađivanje) intervencija transplantacije kose se može primenjivati i uraditi, pružajući 100%-ni efekat uspešnosti.
 

Pre intervencije u svakom slučaju vrši se lična konsultacija sa pacijentom u ustanovi. Prilikom pomenute konsultacije vrši se pregled usklađen osobi, dolazi do saznanja, da li se kod određene osobe može izvršiti intervencija transplantacije kose, koje su mogućnosti i očekivani rezultati istog.

Prilikom konsultacije pregleda se problematična površina ( deo gde se pojavila manjkavost kose) i ustanovljava količina kose, koja je potrebna da bi se dobio odgovarajući estetski efekat.Prilikom planiranja intervencije jako je važno uzeti u obzir pojedinosti pacijenta na donorskom delu kože glave ( kvalitet i kvantitet vlasi, boju, gustoću ). Prilikom ustanovljavanja potrebnog broja vlasi za implementaciju, pored stručnih mišljenja i ostalih uticajnih faktora, potrebno je usaglasiti se sa željama i finansijskim mogućnostima pacijenta! Pre intervencije tačno se određuje za šta će biti dovoljna planirana količina implantirane kose, koja se gustoća može očekivati posle intervencije, kolika površina će biti obuhvaćena i da li će u budućnosti biti potrebno izvršiti dodatno usađivanje.

Implantacija kose – kao i sve vrste estetskih intervencija – spada među skuplje intervencije. Cene su različite po svetu, ustanove-klinike ih same formiraju, po svojoj proceni ih određuju. Postoje cenovnici koji određuju cenu pojedinačnih vlasi ili graftova a ima cenovnika koji primenjuju paušalne iznose za intervenciju. Krajnju cenu intervencije presađivanja kose ipak određuje njihova količina i primenjena metoda zajedno.

  • ugrađuje se sopstvena kosa
  • intervencija daje garantovani, večni rezultat
  • intervencija je sasvim bezbolna i nema rizika
  • na prirodan način se vraća stanje guste kose
  • intervenciju vrše specijalizovani hirurzi
  • graftovi se usađuju pojedinačno, ne ostaju ožiljci
  • presađeni folikuli ostaju zauvek tako da kosa ne ispada
  • besplatna konsultacija i pregled pre intervencije
  • prilikom intervencije nema rezova, nema šivenja rana, ne odstranjuje se koža glave i ne ostaju linijski ožiljci, krastica
  • željena gustoća se skoro u svakom slučaju postiže, rezultat je tako 100%-an

Ne, nikakav trag, ožiljak, krastica neće se videti posle intervencije. Ukoliko se više puta ponovi intervencija, u tom slučaju naravno može doći do smanjenja gustoće kose na donorskoj površini, ali ne u nekoj spektakularnoj meri.

Reč je o ambulantnoj intervenciji koja se vrši pod lokalnom anestezijom, pacijent je budan celo vreme. Posle primljene injekcije za lokalnu anesteziju (na obe površine, donorske i one koja će primati kosu) koža glave će sasvim da utrne, tako da pacijent neće osećati nikakav bol za vreme hirurškog zahvata. Zavisno od količine vlasi za presađivanje, može se računati da će intervencija trajati 1 do 2 dana, naravno u tom slučaju dani su povezani.

Ne, neće se primetiti nikakva razlika. Pošto se vrši usađivanje sopstvene kose, presađeni deo neće se razlikovati ili odudarati od ostalog dela kose. Kosa koja se dobija sa donorske površine iznad potiljka može biti malo jača, deblja – pošto su otporni na hormonski uticaj DHT-a – ali se ova razlika može videti samo pod video mikroskopom jer je u tolikoj meri neznatna. Presađena kosa postepeno raste, tako da će poznanici videti samo toliko da na dosada ćelavoj površini počinje ponovo da raste kosa.

Ceo proces se vrši u lokalnoj anesteziji koja se daje pacijentu u formi injekcije, što u periodu dobivanja tako i u periodu usađivanja kose. Dakle nakon primljenih injekcija, može se slobodno reći da pacijent za vreme intervencije ne oseća nikakav bol.

Zahvaljujući modernoj metodi, u krajnjem slučaju već sledeći dan se može pacijent pojaviti na poslu ali mi poručujemo period regeneriranja i odmora, najmanje nedelju dana. Poželjno je dakle ostati kući barem nedelju dana ali nije obavezno, no u prve 2-3 nedelje treba se suzdržavati intenzivne fizičke aktivnosti i napornog rada.

Usađeni graftovi ( folikul jedinice ) se ugrađuju, učvršćuju na svom novom mestu u koži glave za otprilike 3 dana. Za ovo vreme ne preporučuje se konzumiranje kafe i duhanskih proizvoda. Kosa nakon usađivanja odmah počinje sa rastom i taj proces traje 3-5 nedelje, posle čega će kosa da ispada. No, folikul jedinice ostaju na svojim mestima i sledi period od 4-5 meseci mirovanja. To je period koji je potreban za regeneraciju, pre no što će ponovo da počnu proizvoditi kosu, koja će sad već postepeno početi da raste. Krajnji rezultat se obično vidi posle godinu dana, kod starijih osoba može se desiti da taj period potraje i do 1,5 godine.

Nakon usađivanja kose, željeni-planirani efekat rasta kose je uočljiv u 11-12 mesecu ali kosa počinje sa rastom već u 5-6 mesecu. Pošto se prilikom intervencije može podešavati ugao ugradnje i drugi bitni parametri, novougrađena kosa će sasvim prirodno da izgleda. Može se isto tako šišati, formirati frizuru, sušiti, bojiti itd. kao i originalnu kosu.

Prilikom intervencije hirurg će precizno da prati liniju i ugao originalne kose i tome prilagoditi novo ugrađenu kosu, tako da se uopšte neće primetiti koja je originalna a koja ugrađena kosa, jer će sasvim prirodno delovati u celosti. Boju, debljinu i ostale osobine donirane kose određuje sama kosa koja se transplantuje.

Prilikom transplantacije kose pacijentu se zapravo usađuju folikuli (pojedinačni vlasi ili graftovi) dobijeni sa donorske površine, na deo gde se pojavila manjkavost kose, na ćelavu površinu.  Vlasi uzete sa potiljka, naime, niusu osetljive, potpuno su imune na tzv. DHT hormonalne promene koje su odgovorne za nastanak androgene ćelavosti, i zato nikad ne ispadaju. S toga i nakon presađivanja i na novom mestu će sačuvati ovu osobinu i ponašaće se kao na svom prvobitnom mestu odakle su uzete, odnosno neće reagovati na hormonalne promene, te neće ispadati, i ostaće tamo do kraja svog veka.

Ne. Prilikom transplantacije kose isključivo se samo kosa pacijenta može usađivati jer u toku transplantacije sa vlasima kose presađuju se i okoline ćelije, te organizam izbaciće kosu ćelije kao strano telo.  Takođe je jako bitno i debljina kose, boja, i tip kose budu identično. Predviđene vlasti kose,tačnije folikul jedinice (graftovi) za presađivanje, dobijaju se sa potiljka (donorska površena) i presadiće se na željeni deo gde se pojavila manjkavost kose ili ćelavost.

Ne. To je isključeno! Naime vlasi kose sa potiljka (donorska površena) su neosetljive, to jest imune na takozvane DHT hormone, odgovorne za androgenu ćelavost i zbog toga nikad neće ispadati. Do kraja svog veka će opstati i ponašaće se kao i na prvobitnom mestu. Sa određene donorske površine mogu se uzimati  folikul jedinice sve dok bude kose odgovarajuće količine i gustine za presađivanje.  Transplantacija kose je dakle jedno konačno rešenje za osobe koga muči problem ćelavosti ili manjavost kose. Na kraju intervencija daje garantovani, večni rezultat.

 Presađene vlasi kose na novom mestu će zauvek ostati, međutim ovom intervencijom ne može se zaustaviti dalje širenje ćelavosti prirodno genetičkog porekla. No ipak nema razloga za brigu, naime i na tim površinama se može kasnije uraditi transplantacija kose.

 Deo površine koji se nalazi iznad potiljka, između dva uha,u širini od 10cm, naziva se klasično donorsko (područje) površina. Sa ove površina dobijamo čitave, zdrave folikularne jedinice koje se presađuju na željene površine. Osim ove površine, moguće je presađivanje kose i sa bočnih delova potiljka. To se uzima u obzir za donora samo u slučaju kad zadnjoj površini potiljka nema dovoljno ili kvalitativno odgovarajuće kose.

Hirurška intervencija može da traje dan ili dva dana, zavisno do količine vlasi za presađivanje i to od 8 sati ujutro i sve do 17-18 sati. Jutro počinje kratkim dogovorom sa hirurgom, nakon toga sledi šišanje kose na kratko. Nakon ovih priprema počinje sama intervencija i to sa lokalnom anestezijom donorske površine.Tokom intervencije ima mogućnost za održavanje kraćih pauza od 10-15 minuta posle nekih procesa (dobijanje kose sa donorske povšine, useđivanje kose). Oko podne sledi duža pauza (od pola sata) za ručak, a zatim se nastavlja useđivanje dobijenih graftova (folikul jedinice).

2-3 dana posle intervencije na usađenoj površini može da nastane otok koji će se lepo polako povući čim se tečnost anestezije u potpunosti absorbuju i odstrani iz organizma.Majušne krastice od intervencije skupiće se same od sebe za nekoliko dana, zarasće, ali blago crvenilo kože biće još vidljivo neko kraće vreme. Većina naših pacijenta je već posle nedelju dana poćela da radi, ali tih 6-7 dana svakako je preporućljivo da se ostane kod kuće da bi se izbegla eventualna zaraza, a i zbog procesa regeneracije.

 To prvenstvo zavisi od donorske površine. Ukoliko na predelu iznad potiljka ima dovoljne količine kvalitetne kose za doniranje, do nove transplantacije može doći najranije 4-6 meseci, ali pod uslovom da će transplantacija vršili na drugoj površini.Ukoliko se želi povećati gustoća kose na već usađenoj površini, onda minimalno godinu dana treba čekati do nove intervencije.

Vremenski period intervencije zapravo ne utiče na konačni rezultat.Ali imajući u vidu da 3-4 nedelje nakon usađivanja nije preporučljivo boraviti na vrelom suncu, da treba izbegavati preterano sunčanje, plažu, a niko se ne odriče rado letovanja,ipak je jesenji-zimski period najpovoljniji za ovaj hiruški zahvat.

Šišanje kose uvek vrše asistenti tu na klinici, neposredno pre intervencije, znači Vi kod kuće nemate brige oko toga. Kako dobijate kvalitetne donorske kose kao i usađivanje kose bilo maksimalno uspešno, potrebno je ravnomerno skratiti kosu na 1-2 mm i na donorskoj površini i na povrsini koja će primati kosu.

Nekoliko dana nakon intervencije ne sme se ležati na usađenoj površini ili to područje izolžiti većem pritisku. Ne sme da se pipa i češe ma koliko svrbelo.Na dan intervencije i narednih dana preporučuje se uzdržavanje od pušenja, ili makar smanjenje dnevne doze cigareta, kao i izbegavanje ljutih jela i konzumiranje alkohola! Područje se mora zaštititi od hladne i od toplote sredine. Osim toga 3-4 dana ni u kom slučaju ne preporučujemo upotrebu saune, solarijuma, bazena i sunčanje usađenog područja. Treba se uzdržati intenzivnog fizičkog napora ili sporta.

 

Nakon intervencije nije potreban nikakav medikamentozni ili drugi lekarski tretman.Bitno je, međutim, da tokom cele sedmice nakon intervencije da dva puta dnevno sprovodite stučno pranje kose (tuširanje glave mlakom vodom). Na taj način se olakšava otklanjanje, tokom operacije nastalih izlućevina i sićušnih krastica sa kože glave. Osim toga potrebno je nekoliko dana prskati područje intervencije specijalnim slanim rastvorom koji dobijete od nas. Kosu perete isto spedicjalnom šamponom koji dobijate od klinike.